Gabiony – co to vlastně je?

Gabion je kvádr nebo krychle pravidelného tvaru, který má jako okrajové části nejčastěji železný drát. Síla drátu pro gabiony může být různá od 0.5 mm po klasické 4mm žárově zinkované , také i 3,5 až 5mm silné dráty poplastované nebo až po 10mm silné dráty, ze kterých se tvoří gabionové sítě.  Ze sítí se za použití spojovacích prvků vytvoří právě zmiňovaný gabionový koš. Nejčastěji se používá velikost 100cm x 50 cm x 50 cm pro střední gabionové zdi a silnější gabionové ploty. Tyto bloky se vyplní materiálem, nejčastěji kamenem, ale jde použít například dřevo.

Šířka 10 cm nebo 20-30cm se používá u tenkých gabionových plotů, které nemají žádnou statickou funkci.
Šířka gabionu od 50 cm nahoru má poměrně velkou statickou funkci díky své vlastní váze. Například koš o velikosti 100x50x50cm váží zhruba 500 kg. Tím dává gabion statickou funkci proti dalšímu 50-70 cm tlaku od zásypové zeminy.
Gabiony se šířkou nad 50cm jsou značně staticky funkční prvek. Ten najde využití u vyšších opěrných zdí.

Gabion příklady výpočtu

Zde uvedeme malý příklad jak spočítat ideální šířku gabionového pásu pro váš projekt:

Příklad první – chci dekorační stěnu o výšce 50 cm k zahrádce. V tomto případě je možné klidně použít 10 cm nebo 20 cm šířku stěny, protože jde primárně o vzhled a úsporu místa a tlak nebude téměř žádný.

Příklad druhý chci gabionový plot u domu, výška 180 cm. Šířka co nejtenčí. Ano, i to je reálné, ale za předpokladu, že se použije vnitřní opěrný systém. Vytvoří se betonový základ do nezámrzné hloubky 80-90cm a osadí se železnou fixací, ideálně každý běžný metr. Tím můžeme udělat šířku stěny 20 cm nebo 30 cm bez toho, aby byla narušena statičnost a samonosnost gabionového oplocení. Gabion je totiž sám o sobě samonosný do trojnásobku své šířky. V případě 20 cm by již od 60 cm mohl mít statickou deformaci.

Příklad třetí – chci gabionový plot standartní šířky 50 cm. Tam není třeba budovat základ za předpokladu, že na pozemku není riziko povrchové vody a pozemek není pod kopcem či pozemek obsahuje jílové podloží. Stačí drážka o šířce 60cm, která bude vyplněna ve vrstvách štěrkem a uhutněná. Následně se ukládají gabionové koše požadovaného tvaru plotu.

Příklad čtvrtý – chci gabionovou opěrnou stěnu vysokou 3 metry. Šířka co nejtenčí. Postup propočtu je stejný jako u tenkého plotu jen je třeba vzít v potaz, že tlak hlíny zpoza gabionů bude vyšší než u plotu a tím pádem se musí vnitřní kontrukce ze železa vybudovat o dost mohutnější. Tím se umožní udělat stěna o šířce 20-50 cm i v takovéto výšce.

Příklad pátý – chci vysokou gabionovou opěrnou stěnu kolem 4 metrů s běžným způsobem propočtu. Základy a drážka nejsou třeba, stačí povrch dostat technikou do roviny. Pro čtyřmetrovou výšku je statický návrh spodního koše šířka 150 cm o výšce 100 cm, druhý metr o šířce 120 cm a třetí metr o šířce 100 cm. Poslední patro celý metr se může udělat v 70-80cm šířce. Není třeba žádný fixační materiál.

Když máme jasno v tom jaký tvar a jaký druh gabionu chceme,můžeme přejít k volbě kameniva. Jakmile máme vybranou barvu kamene i jeho tvar a velikost, jako předposlední krok se volí druh gabionových sítí .

A pak čeká poslední krok a to zhodnocení, zda stavba vyžaduje základy z betonu nebo pouze stačí gabionová drážka.

A může se stavět. Samozřejmě v některých lokacích je třeba stavební povolení nebo minimálně ohláška.